Välkommen åter 2017 då nästa prisutdelning sker. Vi kommer i god tid att efterlysa nomineringar – så håll utkik

Green Tenant Award är en tävling för kontorshyresgäster i Sverige som utifrån sina egna specifika förutsättningar arbetar aktivt för att utveckla och stimulera en hållbar kontorsarbetsmiljö. Tävlingen lyfter fram företag och organisationer som ser på arbetsmiljön med innovativa ögon och strävar mot ett minskat koldioxidavtryck.

Effektivare bruk av energi och resurser sänker kostnaderna, större omsorg om personalen höjer produktiviteten, strängare regler för säkerhet, hälsovård och miljö minskar risken för olyckor och nya tilltalande gröna eller fair-tradeprodukter ökar intäkterna.” – Laura Tyson, professor vid Berkely University och tidigare ekonomisk rådgivare till Bill Clinton.
Läs ledaren i DN 2015-08-11 »

Vid en jämförelse mellan hållbara företag och mindre hållbara företag kan vi se att de första har högre börsvärde och ger bättre ekonomisk avkastning.” – Robert G Eccles, professor vid Harvard University.

Läs artikeln i SVD Närlingsliv 2015-05-24 »